Merke- og planleggingsdager

August 2022

19.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Desember 2022

13.

Luciafeiring kl 15.00-16.00

16.

Nissefest, en julefest på formiddagen med samling og grøt

Februar 2023

6.

Vi markerer Samenes nasjonaldag

Mars 2023

10.

Karneval. Barna lager egne kostymer, vi kler oss ut, har samling og pølsefest!

31.

Påskefrokost (med foreldre og barn)

Mai 2023

16.

Vi markerer nasjonaldagen

19.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Juli 2023

10.-28.

Uke 28,29 og 30 har barnehagen sommerstengt