Merke- og planleggingsdager

August 2020

27.-28.

Planleggingsdager. Barnehagen er stengt disse to dagene

Oktober 2020

23.

Vi markerer FN-dagen

November 2020

6.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Desember 2020

11.

Luciafeiring

16.

Nissefest på formiddagen

Januar 2021

22.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Februar 2021

5.

Vi markerer Samefolkets dag

12.

Karneval

Mars 2021

26.

Påskefrokost med foreldre og barn

Mai 2021

12.

Vi markerer nasjonaldagen

14.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Juli 2021

12.-1.

Sommerstengt uke 28,29 og 30 2021